Yoga Ekolleri

Yoga Ekolleri

Her ne kadar batıda en yakından bilinen ekol Hatha Yoga olsa da Yoga’nın pek çok diğer kolları bulunur. Kadim yoga metinlerinde, ruhu bedeni ve zihni dengeleyen bu yollardan bazıları şöyle sıralanır.

Hatha Yoga

Bu ekole güçlü yol da denilir. Fiziksel ve zihinsel mükemmeliğin yoludur, modern batı yaklaşımına göre Hatha Yoga öncellikle bir fiziksel terapi formudur. Hatha Yoga;  Asana  (Yoga duruşları), Pranayama (evrensel yaşam enerjisi Prana’yı almaya yönelik nefes egzersizleri),  Pratyahara (duyuların kontrolü ve içe dönüşle varlığın keşfi),  Dharana ( zihin kontrolü), Dhayana (meditasyon ve ruhsal aydınlanış) bölümlerinden oluşur.

Raja yoga dan farklı olarak bu yolda genel ahlaksal değerler olan Yama ve Nyama kuralları yoktur, Hatha Yoga ya göre beden ve zihin gerekli saflık ve sağlamlığa ulaştığında bu değerler kendinden oluşacaktır. Hatha Yoga’nın temel değerleri Hatha Yoga Pradipika metninde verilmiştir. Hatha Yoga uygulayıcıyı Raja yoga’ya hazırlayıcı mahiyettedir.

Raja Yoga

Kral Yoga’sı veya soylu yol olarak nitelendirilir. Bir diğer adı da Aştanga Yoga’dır yani sekiz basamaklı yol, Sanskritçe’de Aşta: sekiz ve Anga ise basamak anlamına gelir, yukarıda değindiğimiz genel ahlaksal değerler yani Yama ve Niyama bir ve ikinci basamakları oluşturur daha sonraki basamaklar Hatha Yoga’da olduğu gibidir. Burada istenen fiziksel ve mental disipline, zihin potansiyelinin konsantrasyon ve meditasyon yolu ile deneyüstüne ulaşmak ve disipline olmaktır. ” Klasik” Yoga olarak da adlandırılır.

Sekiz kolu vardır demiştik:

YAMA: Ahlaki disiplin
NİYAMA: Kendine hakimiyet ve terk
ASANA: Duruşlar
PRANAYAMA: Nefes kontrolü ile Prana’nın içeri alınması
PRATYAHARA: Duyuların kontrolü
DHARANA: Konsantrasyon
DHYANA: Meditasyon
SAMADHİ:
Vecd hali

Yukarıda görülen kollar diğer pek çok Yoga ekollerinde mevcuttur. Raja Yoga çalışması genellikle Hatha Yoga uygulamaları ile başlar. Zira Hatha Yoga vücuda ve zihine ihtiyacı olan sağlığı ve çalışmanın ileriki dönemlerindeki zorluklara göğüs gerebilecek gücü verir.

Karma Yoga

Karma Yoga ” eylem veya çalışma yolu ile aydınlanış ” olarak tanımlanır. Ya da “hareketin yogası” olarak adlandırılır. Gerçek kimliğimizi saklayan eylemlerdeki tabii ihtiraslarımızı azaltmayı amaç edinir. Herkese ve herşeye bencil olmayan bir tavırla hizmet yapmak ve böylece ruhsal özgürlüğe  kavuşmak Karma Yoga’nın esasıdır.

Bhakti Yoga

Sevgi ve tam bir teslim oluşla varoluşta mevcut olan ilahi öze yol almaktır.

Jnana Yoga

Bilginin yoludur. Kadim metinler Upanishad’larda gerçeğin gerçek olmayandan, dünyasal zevklerin gerçek mutluluktan bilgi yolu ile ayırt edilmesi. Kişinin tam bir şuurluluk ve idrak ile bilgiye yönelmesidir.

Tantra Yoga

Kişinin yaşamın tümünü ritüellerle donatarak kendi-doğalüstüne (Transendence) ulaşmasıdır. İlahi olanla dünya yaşamının birlikteliği yani günlük yaşam boyunca yapılan her şeyin ilahi boyutunun farkında olunmasıdır.

Bütün bunların neticesi olarak yoga çalışmalarının neticesinde şu değerli vasıflar elde edilecektir;

  • Mükemmel, hareketli, dengeli, esnek ve sağlıklı bir beden
  • Temiz, kuvvetli, sakin ve toparlanmış bir şuur
  • Arınmış, berrak ve keskin bir idrak
  • Çelik gibi bir irade
  • Sonsuz sevgi ile dolu bir kalp
  • Tüm yüce duyu anlama kabiliyeti
  • Dengeli, arzulu ve huzur dolu yaşama isteği
  • Toplum içinde, herkesin iyiliği ve mutluluğunu düşünen bir mantalite
  • Ölümsüz , gizemli ve mükemmel iç benliğimize yönelerek onu öğrenme arzusu