Asana

Asana

Yoga fiziksel pozlarına Asana adı verilir. Yoga’da Asana çalışması koordine edilmiş beden pozları ve nefes tekniklerinin, fizik beden, zihinsel yapı ve ruh varlığı üzerindeki tesirlerinin belirli konsantrasyonlar ile deneyimlenmesidir.

Yoga bilimi insan varlığını en basit anlamda üç boyutta inceler bunlar; fizik, zihin ve ruh planlarımızdır. Yoga üç planın en dengeli şekilde uyumluluğunu temin eder, tüm Asanaların temel amacı bu olgularımızın evrenle uyum içerisinde dengelenebilmesi, böylece de varlığımızın yüceltilmesidir.

Yoga çalışmalarında Asana’ların çok önemli değerleri olan zihinsel ve süptil planlar atlanmamalı ve yalnızca bir nefes veya beden tekniği olarak çalışmalar yapılmamalıdır. Buradaki açıklamalar ve merkezimizde uygulamakta olduğumuz çalışma yöntemimiz geleneksel bilgiye uygun olarak Asana’nın tüm değerlerinin algılanışı ve ondan her planda yararlanmak üzerine kurulmuştur.

Yoga çalışmalarında Asanalar, esnetme ve güçlendirme egzersizleri ile beden nazikçe esnetilir ve gevşetilir, esneklik artar, eklemlerin ve kasların sertliği, gerginliği azaltılır. Eklemlerin ve tüm bedenin gücü ve dayanıklığı artar. Fizik planda her bir asana kendi grubuna göre bedenimizi mükemmel şekilde dengeler, esnetir ve açar. Katı ve sert haldeki kas yapıları gerektiği zaman sertleşecek şekilde uzun ve esnek hale gelir. Yoga çalışmaları bir zayıflama yöntemi olmamakla beraber elbetteki vücudumuzun bu şekilde uyarılması onun gereksiz dokulardan kurtulmasını ve böylece mükemmel bir şekle girmesini temin eder.

Yoga asanaları ve uygulanış tarzı sportif hareketler değildir. Yapmak istediğiniz yalnızca beden hareketleri ise buna uygun pek çok jimnastik ve sportif faaliyetten birini tercih edebilirsiniz. Yoga’nın ciddi bir felsefi temele dayanan ruhsal bir çalışma olduğunu hep hatırınızda tutunuz.

Her bir Asana, Mudra ve arınma (Kriya) kendi içerisinde belirli bedensel ve zihinsel şifa gücüne sahiptir. Her asana varlığımızda mevcut olan bir veya birkaç Chakrayı ve Nadilerimizi uyarır, besler, dengeler. Bu durum asananın süptil plandaki değerlerinden biridir. Yoga Asana’larının süptil beden üzerindeki etki ve faydalarını muhakkak çalışmalarımız sırasında bilmeli ve gerekli konsantrasyonu da yaparak çalışmamızı kuvvetlendirmeliyiz. Süptil beden, Chakra ve nadilerimiz ile ilgili geniş bilgiyi sitemizde ilgili sayfalarda bulabilirsiniz.

Asana’ların diğer bir özelliği ise varlıksal yapımızın her planını dengelemesidir, özellikle fizik ve zihin yapımız mükemmelce dengelenecektir. Konsantrasyon ve farkındalık kabiliyetimiz en iyi şekilde artacaktır.

Değişik uygulamalar ve varyasyonları ile pek çok asana bulunmaktadır. Bunlardan bazıları temel pozlardır. Her okul ve sistemi hatta aynı sistemin değişik hocaları tarafından uygulamanın değişik yorumlandığı görülür ancak temel duruş ve amaç asla değişmemektedir.

Asana’lara genellikle basit pozlardan başlanarak geliştirilmeli, uygulama sırasında kişi ne kendisi ne de başkaları ile yarış içinde olmamalıdır. Asana sizin kişisel dostunuzdur, o başkalarına gösteriş yapmak için kullanacağınız bir araç değildir. Bu şekildeki uygulama yoga’nın etiğine aykırıdır.

Tüm bu bilgiler ışığında yoga ile evrensel yapının tüm birimleri ile mutlu ve ahenk dolu bir yaşam sizin olacaktır. Yoga çalışmalarına her zaman bir öğretmen nezaretinde başlamak ve iyice öğrenene kadar da bu şekilde devam etmenizi öneririz. Sebatlı ve yoğun bir çalışma ile çok kısa zamanda ne kadar ilelediğinizi görmek, üstelik bunları her alanda hissederek kendince ispatlamak sizi daha çok ve disiplinli çalışma yönünde motive edecektir.

Yoga ile sağlıklı bir yaşamda bazı önemli noktalar

1. Doğru Bilgi:

Ne yazık ki, geleneksel yoga teknikleri hakkında doğru bilgilerin verildiği çalışmaların olduğu merkezler sık bulunmamaktadır. Pek çok kişi profesyonel yoga öğreticiliğini hiçbir bilimsel bilgisi bulunmadan yapmaktadır. Bu tarz çalışmalarda genellikle gereğinin çok üstünde olan bedensel pozlar hiçbir bilgisi olmayan öğrenciye övünçle gösterilir ve onun da yapması istenir. Bu sebeple başlangıçta olan bir yoga öğrencisi ezici ve ağır çalışmaların hiçbir temele dayandırılmadan anlatıldığı ortamlardan uzakta durmalıdır. Yoga çalışmaları özellikle Asana’lar kitaptan öğrenilmek yerine ehil bir hocayla çalışılmalı daha sonra literatürle desteklenmelidir.

2- Kişinin Fiziksel Durumu:

Bir kişinin sağlığı yerinde iken yoga tekniklerini öğrenmesi ve onları çalışması tavsiye edilir. Bir kere yoga teknikleri üzerinde hakimiyet temin edildikten sonra sağlığın korunması ve kontrolü devam edecektir. Yalnızca belirli rahatsızlıklar olduktan sonra yoga tekniklerini iyileştirici olarak uygulamak yerine onları günlük yaşam içerisine yerleştirip faydalarını görmek yerinde olur.

Tüm uygulamalar, en iyi şekilde öğrenilmeli ve bedene zarar vermeyecek doğrulukta uygulanmalıdır. Bilinçsizce yapılan ve yüzeysel bilgilere dayanan yoga çalışmaları sağlık üzerinde olumsuz etkileri olacaktır. Yoga tekniklerinin yanlış ve bilinçsizce uygulanması ile beyin, omurilik, ciğerler ve hatta kalp zarar görebilir. Nekahat dönemindeki zayıf bünyeli kişiler uygulamalar sırasında dikkatli olmalı ve muhakkak doktorlarının olurunu almalıdır.
Tüm sporcular için yoga tekniklerinin faydalı etkileri olduğu bilinir, hatta pek çok olimpiyat takımı hazırlıklarında yoga uygulamalarına yer verirler.

Öte yandan daha ziyade oturarak çalışma durumunda olan kişiler için yoga kolaylıkla uygulayabilecekleri bedensel aktiviteleri de içerir.

3- Beslenme:

Yoga çalışmaları hiçbir zaman dolu mideyle yapılmamalıdır. Eğer mide doluysa,  1,5 – 3 saat süre ile sindirimin bitmesi beklenmelidir. Yoga diyeti doyurucu ancak basit olmalıdır. Asla gereğinden fazla yemek yenmemelidir. Çok acılı veya baharatlı yiyecekler tercih edilmemelidir. Yoga sistemi vejetaryen beslenmeyi öngörse de yoga tekniklerinin uygulanmasında katı vejetaryenlik yapmamak tekniklerde ilerlemeye engel değildir. Kişi bedeninin ihtiyacından fazla yemediği müddetçe yedikleri başlangıçta bulunan uygulayıcı için çok önemli değildir. Vejetaryenlik kişisel bir tercihtir.

4- Yaş ve Cinsiyet:

Genellikle yaş ve cinsiyetin yoga tekniklerinin uygulanmasında bir sınırı bulunmamaktadır. Elbette ki bu her tekniğin, her kişiye uygun olduğu anlamına gelmez. Mesela çok genç ve çok yaşlılar, ileri derecedeki tekniklerden uzak durmalıdırlar. Kadınlar adetlerinin ilk günlerinde ve hamileliğin ileri dönemlerinde hafif ve mental çalışmaları tercih etmelidir. Ama bazı Yoga pozları yukarıda belirtilen özel dönemler için de geçerlidir. Çocuklar, Yoga çalışmalarına altı yaşından itibaren başlayabilir. Ancak Yogik nefes teknikleri (Pranayama) oniki yaşından sonra uygulanmalıdır. Yoga tekniklerinde bir üst yaş sınırı yoktur. Kişi Yoga üzerinde tam hakimiyetini sağladığında eğer elverirse son gününe kadar asanalarını yapabilir.

5- Yer ve çevre:

Yoga tekniklerinin çalışıldığı yer eğer kapalı bir ortam ise, yeteri kadar ışığı olan iyi havalandırılmış bir yer tercih edilmelidir. Yoga çalışmaları, rahatsız edilinmediği sürece dışarıda da rahatlıkla yapılabilir. Çevrenin gürültülü olmamasına özen gösterilmelidir. Bu çalışmalar ferden veya gruplar halinde yapılabilir. Açık havada gruplar halinde yapılan çalışmalarda çok soğuktan, sert rüzgarlardan ve sıcak direkt güneşten kaçınılmalıdır. Açık hava çalışmalarında yerin nemli veya ıslak olmamasına düz ve engebesiz bulunmasına bir tarafa meyilli olmamasına dikkat edilir.

6- Zaman:

Devamlılığın temini açısından sabah saatleri tercih edilebilir. Ancak bazı tecrübeler ile ve özellikle yeni başlayanların akşam çalışmalarında daha rahat ettikleri görülmüştür. Bazıları hem sabah hem de akşam çalışmaktadırlar. Bu olabilir, ancak şart değildir. Kişi kendine en uygun zaman veya zamanları seçmelidir.

7- Uygulama periyodu:

Çok yoğun çalışma hayatı ve çevrenin etkileri kişinin uygulama düzenini bozabilir. Her ne olursa olsun, yoga ile tanışmış ve onu benimsemiş bir kişinin günlük çalışmalarından vazgeçmemesi gerekir. Yine de bir iki günlük veya bir haftalık atlamalar zarar vermez, ancak bu atlamalar daha sonraki düzenli çalışma sistemi ile giderilmelidir. Belirli bir gelişim için sık düzensizlikler yapılmamalıdır.

8- Giyim:

Serin iklimlerde giyim vücut bölümlerinin hareketini engellemeyecek şekilde olmalıdır. Yoga çalışmaları sırasında gerek kadın ve gerekse erkekler iklim koşullarına ve sosyal adet ve alışkanlıklara uygun olmak şartıyla mümkün olduğu kadar az, bol ve sentetik olmayan temiz ve basit kıyafetleri tercih etmelidir.

9- Örtü veya yoga mat:

Yoga çalışmaları genellikle örtülmemiş bir zeminde yapılmaz. Bu örtü gerek uzun meditasyonlar sırasında ve gerekse bedensel tekniklerin uygulanmasında bedenin rahat etmesini temin edecek kalınlıkta ve genellikle kişinin boyuna uygun olmalıdır. Örtü temiz tutulmalı ve sık sık yıkanmalıdır. Çok kalın ve çok yumuşak bir örtü tercih edilmez. Yoga çalışmaları için yoga mat alabilir ve kullanabilirsiniz.

10- Bazı ipuçları:

Yoga Asana’ları asla belirli yöntemlerle yapılmış ısınma hareketlerinden önce uygulanmamalıdır. Ani, hızlı ve çok sert uygulamalara yer verilmemeli her zaman hafif ve yumuşak bir tavır sergilenmelidir. Yoga hareketleri hiçbir zaman acele ile uygulanmaz. Bir yoga uygulayıcısı her zaman yumuşak, rahat, ağır ve nazik davranışlar içerisinde bulunmalı ve bedenine önem vermelidir. Kaslar yumuşatılmalı, açılmalı ve rahatlamalıdır. Çalışmanın başı, ortası ve sonu her zaman aynı sükunetle ve huzur içinde devam ettirilmelidir.
Çalışmalara uzun süre ara verilmesi veya hastalıklardan sonra yeniden başlanılan çalışmalarda her zaman hafif teknikler tercih edilmelidir.
Uygulanan tekniğin müddeti kişinin kendi kapasitesine uygun olmalı ve sonrasında yorgunluk, bitkinlik hissedilmemelidir.