Farkındalık Meditasyonu

Farkındalık Meditasyonu

Öz farkındalığı geliştirici yoga çalışmaları antik çağlardan beri uygulanan tantrik çalışmalardır.

Öz farkındalığı geliştirici yoga çalışmaları antik çağlardan beri uygulanan tantrik yaklaşımlardır. Zihinsel sorunları ele almak, farketmek ve çözümlemek için en doğrudan ve etkili yöntemlerden birisidir. Bu yüzden bu prensipler diğer dinler, mistik gelenekler, modern psikoloji ve psikiyatri tarafından geniş çapta kullanılmaktadır.

Bu çalışmaların farklı hedef ve ihtiyaçlara göre sistemize edilmiş biçimleri , farklı geleneklerde Mindfullness, Vipassana (İçgörü) Meditasyonu, Zen meditasyonu, Antar Mouna (içsel sessizlik) gibi ismimler ile oldukça popülerlik kazanmış sayısız insana şifa ve huzur getirmiştir.

Aşramımızdaki farkındalık çalışmalarında sessiz ve bağımsız bir tanık olarak 5 duyu, beden ve zihinin tüm işlevleri takip edilir. Bedendeki ağrı, sızı, kaşıntı, huzursuzluk, rehavet vs. gibi tüm tecrübelere zihinin tepkisi düzenlenir. Dış seslerden, kokulardan, tatlardan, temaslardan, görüntülerden rahatsız olmamak, onları kabul etmek öğrenilir. Zihin olduğu gibi gözlenir, algılar izlenir, ve tüm tecrübeler kabul edilir. Bütün düşünceler, duygular, hisler ve duygular üzerine farkındalık yapılır.

Bu çalışmlar Raja Yoga’nın 5. aşaması olan Pratyahara’nın ilk adımıdır. Pratyahara zihnin duyu nesnelerinden geri çekilmesi anlamına gelir. Pratyahara tam olarak uygulandığı taktirde daha ileri aşamalar olan dharana (konsantrasyon) ve dhyana (meditasyon) hallerine uzanan temeli oluşturur.

Bu çalışmalar ile içsel farkındalık gelişir, birey kendisini tanır, zihninin işleyişini anlar ve bu işleyişi kontrol altına almak için yöntemlerini geliştirir. Genç yaştan itibaren bastırılan düşünceler, arzular ve unutulmaya çalışılan “kötü” tecrübelerin sebep olduğu zihinsel gerginlik, endişe, korku, mutsuzluk ve bunlardan kaynaklanan hem fizyolojik hem de psikolojik rahatsızlıklar giderilir.

Çalışma esnasında zihindeki düşünceleri ve problemleri takip etmek, onları kabul etmek, onların şiddetini zayıflatır ve onlardan kurtulmayı kolaylaştırır. Bilinçaltında unutulmuş hatıralar, korkular, nefretler, düşünceler ve duygular yavaş yavaş gün yüzüne çıkartılır ve tüketilerek yok edilir. Bu bir arınmadır.

Bu çalışmalar karmaşık ve rahatsız zihinler, dengesiz duygu durumları ve karmaşık bilinçaltı problemleri olanlar için çok faydalı meditasyon teknikleridir. Konsantrasyon problemi olanlara yardımcıdır.

Farkındalık 24 saat ve her durumda uygulanabilecek bir çalışmadır. Gün boyu her durumda, eylemde ve mekanda farkındalığı ve huzuru korumayı kolaylaştırır.

Herhangi bir psikolojik rahatsızlığınız varsa lütfen çalışmalara katılmadan önce doktorunuzun olurunu alınız.