Meditasyon

Meditasyon Hakkında Genel Bilgiler

Genel olarak Meditasyon Teknikleri zihini yatıştırır, rahatlatır. Kaygı ve stress seviyesini düşürür. Beyin ve sinir sistemi rahatlar. Konsantrasyon ve farkındalık artırılır. Olumsuz duygular ve düşüceler zamanla olumlu kalıplara dönüştürülerek içsel huzur artar.

Elbetteki meditasyon ile ilgili tüm bilgilerin tek bir metine sığdırılması mümkün değil. Amacımız herhangi bir baskın bilginin etkisinde kalmadan tüm değerlere açık ve her birine aynı mesafede olarak meditasyon teknikleri hakkında basit ama uygulanabilir bilgiler vermektir. Burada okuyacağınız bilgiler herhangi bir oluşum veya grubun ilkelerinin yansıtılması veya yalnızca belirli bir yolun tanıtılmasını içermez. Tüm bilgiler genel olarak meditasyon çalışmalarını olabildiğince geniş kapsamlı olarak herkese ulaştırmaya yöneliktir. İnsanoğlu seçme yasasına tabi bir ruh varlığı olduğuna göre tüm bilgileri incelemeli ve bunların içinden kendisine en uygun yolu araştırarak bulabilmelidir.

Meditasyon, tüm felsefi yolların kullandığı bir çalışma yöntemidir. Dinlerdeki bazı yöntemlerin meditasyon olduğu bir gerçektir. Burada okuyacağınız bilgiler herhangi bir dinsel bağ içermez. Tüm inanç sistemlerine saygı ile yaklaşırız. Hiç birinin bir bölümünü veya tamamını reddetme, yargılama veya kötülemeye kimsenin hakkı yoktur, bu sayfa meditasyon hakkında dünyaca kabul edilmiş çeşitli bilgileri sunmaktadır.

Meditasyon Yoga’nın ayrılmaz bir parçasıdır. Meditasyon kişisel bir ruhsal gelişim çalışması olduğuna göre etki ve faydaları kişiye göre değişir ancak bu meditasyon üzerine bazı genellemeler yapılmasını engellemez.

Meditasyon, duyulardan kaynaklanan düşüncelerin artık söz konusu olmadığı bir bilinç durumudur. Bu durumda zihinde, bir amaca yönelik olarak sürekli bir akım meydana gelir ve tek bir dalga oluşur. Meditasyon, düşüncenin konsantrasyon konusunda doğru ve düzenli akışıdır. Konsantrasyonun hemen arkasından ortaya çıkan haldir. Yogik skalada yedinci dereceye ulaşmadır. Meditasyon, insanı yaşarken ölümsüzlüğe, yani ebedi mutluluğa ulaştıran bir araçtır. Bu ebedi mutluluk tam anlamı ile ruhsal özgürlük halidir ki; bu hale ulaşan varlık için artık süphe, kuruntu ve dünyasal dertler ortadan kalkmıştır. Bu duruma ulaşmış kişinin karması ile tüm bağları tek tek kopar.

Meditasyon, öz benliğin gıdasıdır. Bedensel varlığımızın günün belirli saatlerinde maddi gıdaya ihtiyacı olduğu gibi ruhsal varlığımızın da günün belirli saatlerinde bu ruhsal gıdaya ihtiyacı vardır. Düzenli uygulanan bir meditasyon çalışması, insana sezgisel bilgi yolunu açar, zihin sakin ve istikrarlı bir hal alır. Kozmik bilinç ile birleşme yüce hali içerisinde, evrensel bilgi  ile bağlantı kurulur. Gerçek huzura kavuşmanın yolu meditasyondur. Gerçekte meditasyon sırasında zihnini kontrol altına alamış bir kişi öz benliğine ait bilgiye ulaşır. Meditasyonun vermiş olduğu huzur ve sükuneti tatmamış bir kişinin mutluluğu eksik kalmış sayılır. Meditasyonun ateşi, her türlü alt seviye dürtülerini  yok edip; insanı, doğrudan doğruya sonsuz özgürlüğü getirecek öze sahip yüce bilgiye ulaştıracaktır.

Meditasyon için önerilen şartlar:
 • Her gün düzenli olarak belirli saatlerde disiplinli bir şekilde çalışılmalıdır.
 • En uygun zaman 03.30-05.30 arasıdır.
 • Meditasyon için, sessiz, temiz havalı sade bir ortam hazırlanmalıdır.
 • Temizlenmiş, arınmış bir beden şarttır.
 • Belli bir yer seçilmeli ve genellikle aynı yerde yapılmalıdır.
Meditasyon çeşitleri:

Daha sayısız tekniği eklemek mümkün olmakla beraber en sık rastlanan meditasyon şekilleri şunlardır;

 • Anlık tecrübelere yönelik farkındalık meditasyonu
 • Belli bir objeye konsantre olarak yapılan meditasyon
 • Raja Yoga meditasyonu
 • Laya yoga meditasyonu
 • Mantra (ezoterik ses tınısı) ile yapılan meditasyon
 • Yantra (Ezoterik diagramlar) ile yapılan meditasyon
 • Çakra meditasyonu
 • Tantrik (Maithuna) meditasyonu
 • Ses, müzik, tını meditasyonu
 • Dinamik meditasyonlar
 • Mandala meditasyonu
Meditasyonda fiziksel bazı engeller:
 • Sabit oturamamak
 • Disipline olamamak
 • Bedene aşırı bağımlılık
 • Maddeye aşırı bağımlılık
 • Çeşitli hastalıklar
 • Tartışmacı kişilik
 • Elverişsiz çevre
 • Bazı arkadaşlar
 • Egoizm
 • Aşırı cinsel vb. dürtüler, zaaflar
 • Oburluk
 • Açlık
 • Düzensizlik
 • Gereksiz el, kol hareketleri
 • Uygulama kurallarına uymamak
 • Çok konuşma, dile hakim olamamak
 • Sosyal statü
 • Alkol, sigara, her türlü uyuşturucu veya uyarıcılar
Meditasyonda zihinsel engeller:
 • Öfke
 • Kötümserlik
 • Şüphecilik
 • Rüyalar
 • Korkular
 • Kararsızlık, sebatsızlık
 • Bilinçaltı etkileri
 • Hüzün
 • Kindarlık
 • Sabırsızlık
 • Kıskançlık
 • Hatıralar
 • Zihinsel tartışmalar
 • Önyargılar
 • Hoşgörüsüzlük
 • Bağnaz inançlar

Sonuç olarak denebilir ki;
Meditaston varlığı huzura ulaştıran en güzel yoldur, çünkü kişi hiç bir dış etki olmaksızın, huzuru bizzat tadar ve yaşar. Tüm dünyasal dert, stres, acı sebeplerinin kaynağına ulaşılarak onları yok eder. İnsana herşeyi görmeyi öğretir; evrenle bütün olma duygusunu verir. Meditasyon, zihin kapısını sezgisel bilgiye açar, saklı olan birçok kişisel gücün ortaya çıkmasına zemin hazırlar.